Gmina Piaseczno to położona w centrum Polski, w województwie mazowieckim, w sąsiedztwie Warszawy (zespół piaseczyński to obecnie przedłużenie południowego pasa zurbanizowanego Warszawy), gmina miejsko-wiejska o powierzchni całkowitej 12 823 ha. Według danych z 2010 r. to najludniejsza gmina w tego typu w naszym kraju.  Siedzibą gminy jest miasto Piaseczno o bogatej historii sięgającej aż do XIII w.

W Piasecznie i okolicach znajduje się wiele miejsc wartych zobaczenia. Chodzi tu zarówno o zabytki o walorach historycznych czy kulturowych, parki i rezerwaty, jak i inne atrakcje turystyczne, jak np. słynny Jarmark Piaseczyński, Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa, spływ kajakowy, mini zoo, trasy i rajdy rowerowe itd.

Gmina jest obecnie bardzo atrakcyjna dla inwestorów i szybko przyrasta w niej liczba mieszkańców. Władze stawiają więc na rozwój. Oferują dobrą infrastrukturę komunikacyjną, społeczną, a nawet technologiczną, a przede wszystkim przygotowują ciągle nowe tereny pod zabudowę, tak dla biznesu, jak i mieszańców indywidualnych (opracowują plany zagospodarowania obszarów gminnych, zmieniają przeznaczenie gruntów z celów rolnych na budowlane, przeprowadzają podziały na działki budowlane itd.).

Piaseczno to świetne miejsce do osiedlenia także ze względu na wysoki poziom oferowanych form rekreacji i rozrywki oraz przez wzgląd na otoczenie przyrodnicze – lasy, rzekę, obszary chronione z wyjątkowymi okazami fauny i flory. Mieszkańcy gminy, jak wynika z badań ankietowych, są zadowoleni z warunków mieszkaniowych, poziomu oświaty, dostępu do informacji i funkcjonowania samorządu.

Podsumowując, gmina Piaseczno to obszar blisko stolicy kraju, w którym dobrze jest prowadzić aktywność zawodową, rozwijać przedsiębiorczość oraz po prostu żyć – w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, zarówno naturalnym, jak i społecznym.